Menu Sluiten

Natuur

Oost Zeeuws Vlaanderen heeft een aantal prachtige natuurgebieden zoals de Vogelkreek, het Verdronken Land van Saeftinghe en Grenspark Groot Saeftinghe

Vogelkreek

Vakantiepark de Vogel ligt aan de Vogelkreek in Hengstdijk. Dit prachtige natuurgebied behoort tot een van de Natura 2000 gebieden die er in Oost Zeeuws Vlaanderen zijn. Voor een wandeling of hardlooprondje is onderstaande route aan te bevelen. De route is ca 11 kilometer.

  • Alles over de vele vogelsoorten en de natuur van de vogelkreek is te vinden op de site van natuur.hengstdijk.eu

Eind jaren 90 is er een grote inventarisatie geweest van voorkomende vogels op de Vogelkreek. Toen zijn er 59 verschillende soorten vogels gezien.. Het betrof hier de gevoelige soorten Grutto, Tureluur en Kluut, de kwetsbare soorten Patrijs en Rietzanger en de bedreigde soort Grote Karekiet. Tevens zijn er de Bruine Kiekendief, Blauwborst, Grasmus en de Boerenzwaluw gezien. De vochtige tot droge graslanden zijn geschikt als weidevogelgebied. De zuidelijk gelegen vochtige graslanden zijn van belang voor kritische weidevogels van natte omstandigheden zoals onder ander de Tureluur. Steltlopers maken gedurende de trek graag gebruik van natte graslanden. De droge graslanden zijn van belang voor Patrijs, Scholekster en Veldleeuwerik.

Download file: Hardlooprondje_Vogelkreek_v2.gpx

Verdronken Land van Saeftinghe

Op ca. 10 kilometer van het recreatiecentrum bevindt zich het prachtige natuurgebied  Verdronken Land van Saeftinghe. Dit Natura 2000 gebied is de grootste brakwaterschor van West- Europa. In de Middeleeuwen lagen hier dopjes en zelfs een kasteel. Na die tijd heeft de natuur het gebied steeds meer overgenomen. Tienduizend vogels komen hier voedsel zoeken, broeden, rusten en overwinteren.

Het plankierpad (1 km) en het ruigelaarzenpad (2 km) zijn vrij toegankelijk. Er is een bezoekerscentrum en er zijn mogelijkheden om een excursie te boeken met een gids door het gebied. Deze duurt ca 2,5 uur en zijn van maart t/m november.

Na een wandeling kunt u heerlijk een maaltijd of drankje nuttigen in het unieke cafe Saeftinghe. Nergens in Nederland zo’n bijzonder cafe met leuke en grappige prullaria waar je niet op uitgekeken raakt.

Grenspark Groot Saeftinghe

Het land van Saeftinghe is samen met de aan de natuur teruggegeven ProsperPolder onderdeel van het grenspark Groot Saeftinghe. Dit gebied bevat natuur- en dijkgebieden, en panorama’s van grote schepen van en naar de haven van Antwerpen. Het strekt zich uit van Hengstdijk in Zeeuws Vlaanderen tot Doel tegen de haven van Antwerpen, En van PerkPolder tot Hulst in het zuiden van Zeeuws Vlaanderen. Het is een steeds verder uitbreidend netwerk van natuur, cultuur, ondernemers van streekproducten, tourisme, en havenactiviteiten.

Zeker de moeite waard is het ervaren van het bijna verlaten dorp Doel. Na jaren strijd van de bewoners en onteigening van de huizen zal in de toekomst toch weer leven terug in het unieke Dorp aan de Schelde.

Fort Liefkenshoek is een fort uit 1579 met een rijke historie. Eerst een rol voor de beheersing van het scheepvaartverkeer van en naar de haven van Antwerpen. In de 20e eeuw o.a. quarantainecentrum voor emigranten en een depot voor de marinediensten in België.

Zeedijken Vogelfort de Oude Stoof

Noordoost Zeeuws Vlaanderen is in de loop van de eeuwen steeds verder ontpolderd. Steeds nieuwe dijken met daar achter polderlandschappen. De Oude Haven bij Kampen herinnert nog aan de kleinschalige zeevaart die hier destijds actief was. Het Gemaal van de buurtschap Kampen beschermt het binnenland van het zeewater uit de Westerschelde. Mooie looproute van 11 kilometer.

Download file: Hardlooprondje_gemaal_Kampenv2.gpx